WAT IS ANODISEREN?

Anodiseren
Anodiseren is het langs kunstmatige weg aanbrengen van een functionele en/of decoratieve oxidelaag.
Dit oxide is een metaaleigen beschermlaag en is moleculair verbonden met het basismateriaal,
resulterend in de best denkbare hechting die mogelijk is. Doordat de laag belangrijk dikker is dan de
natuurlijke oxidefilm geeft het daardoor een veel betere corrosieweerstand.

Anodiseerproces
Anodiseren is een elektrochemische bewerking. Dat houdt in dat aluminium in een chemisch bad wordt
behandeld door de inwerking van een elektrische stroom. Het bad bestaat meestal uit verdund
zwavelzuur, vaak met een toevoeging van oxaalzuur. Het aluminium voorwerp wordt daarbij met de
pluspool, de anode van de gelijkstroombron verbonden, vandaar de naam anodiseren. Door de inwerking
van de elektriciteit op het bad ontwikkelt zich aan het werkstukoppervlak zuurstof.
Deze zuurstof ontstaat in de vorm van vrije atomen, die zeer actief zijn. Doordat de zuurstof met het aluminium een verbinding aangaat wordt een oxidelaag opgebouwd die 400 tot 500 maal dikker is dan de natuurlijke oxidefilm, die zich aan de lucht op het aluminium vormt (bij normaal anodiseren van 5 tot 25 μm; bij speciale anodiseerprocessen, zoals hardanodiseren, van 50 tot 250 μm).

Door de inwerking van zwavelzuur ontstaat in de oxidelaag een groot aantal fijne poriën. Deze poriën
zuigen zich vol met verdund zwavelzuur en kunnen daardoor de elektrische stroom geleiden. Hierdoor
kunnen dikke anodiseerlagen worden opgebouwd. De voornaamste procesomstandigheden die een rol
spelen zijn temperatuur, stroomdichtheid, stroomsoort (wisselstroom, gelijkstroom, pulserende stroom),
zuurgehalte en behandelingstijd.

Na het anodiseren moet zorgvuldig worden gespoeld om alle zwavelzuurresten uit de poriën van de
anodiseerlaag te verwijderen. Spoelt men niet goed, dan blijkt dit meestal pas na langere tijd. Er gaat dan corrosie of “blooming” optreden.

Nadat eventueel ingekleurd is moet altijd geseald worden. Hierbij worden de poriën gesloten, waardoor
het geanodiseerd aluminium veel beter bestand is tegen corrosie. Schadelijke stoffen kunnen dan niet
door de poriën naar binnen dringen en het aluminium aantasten. Een ander voordeel van gesealde
anodiseerlagen is dat zij minder gemakkelijk vuil worden.

Aluminium (onder)delen verkrijgen door anodiseren een hoge corrosieweerstand en een langdurige bescherming:

  • Verhogen corrosieweerstand
  • Worden milieuvriendelijk aangebracht en gerecycled
  • Zijn mooi/ blijven lang mooi (kunnen met tal van fraaie kleuren worden ‘ingekleurd’)
  • Zijn slijtvast
  • Zijn elektrisch isolerend